Nazovite nas!

01 303 2109

Prijavi se
You are here: Home Vijesti Aktualno

SPONZORI

Baner

PARTNER U PROJEKTU

Baner

PDF 

 

Članovi HUDIZ-a mogu biti:

- pravne i fizičke osobe koje su poslovno vezane ili zainteresirane za područje dizala

- druge pravne i fizičke osobe prema odluci Skupštine na prijedlog Upravnog odbora.

Status člana HUDIZ-a može biti redoviti i pridruženi.

Redoviti članovi su pravne i fizičke osobe registrirani na području Republike Hrvatske.

Pridruženi članovi su tijela državne uprave i državna inspekcijska tijela.

Članom Udruge se postaje podnošenjem pisanog zahtjeva za članstvo. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

Redovitim članom se postaje prihvaćanjem odredbi Statuta HUDIZ-a, te upisom u registar ćlanova koji vodi tajnik Udruge.

Registar članova je javan , a vodi se i čuva u Uredu HUDIZ-a.

Pridruženim članom HUDIZ-a postaje se podnošenjem pisanog zahtjeva o učlanjenju ili na temelju pismenog poziva Upravnog odbora HUDIZ-a.

Odluku o primanju donosi Upravni odbor, a potvrđuje ju Skupština HUDIZ-a.

Članovi HUDIZ-a plaćaju članarinu.

Visinu članarine za pravne i fizičke osobe kao redovite i za pridružene članove utvrđuje Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

Članovi imaju popust kojeg određuje Upravni odbor na kotizacije na svim domaćim i međunarodnim savjetovanjima koje HUDIZ organizira na teritoriju Republike Hrvatske.

Prava i obveze članova HUDIZ-a su:

- sudjelovati u ostvarivanju zadataka i temeljnih ciljeva HUDIZ-a, osobito u poticanju stvaralaštva i razvoja struke,

- doprinositi u provedbi aktivnosti HUDIZ-a i ostvarivanju probitaka članova

- predlagati i birati preko ovlaštenih predstavnika članove za tijela HUDIZ-a

- redovito plaćati članarinu

- pridržavati se odredaba ovog Statuta te odluka tijela HUDIZ-a

- poštovanje uobičajenih normi i kodeksa ponašanja u međusobnim odnosima i na tržištu

- mogućnost pokretanja žalbe i pravo na postupak rješavanja na zahtijevanoj razini u skladu s ovim Statutom

U pogledu prava i obveza svi članovi udruge su ravnopravni.

Članstvo u HUDIZ-u prestaje iz slijedećih razloga:

- dragovoljnim istupom

- neplaćanjem članarine za tekuću godinu do kraja godine.

- isključenjem po sili zakona, sudskom odlukom, ili odlukom nadležnog tijela udruge