Nazovite nas!

01 303 2109

Prijavi se
You are here: Home Vijesti Izborna skupština Hrvatske udruge za dizala

SPONZORI

Baner

PARTNER U PROJEKTU

Baner

PDF 

U  četvrtak, 29. 02. 2024. održana je Izborna skupština Hrvatske udruge za dizala

 

Izborna skupština Hrvatske udruge za dizala

na kojoj su sudjelovali predstavnici: ALFA ATEST, BOREL LIFT, ELBAK-HABULIN, Honestas IM, JAVI, KONSPEKT, Kontrol biro, LIFT ALARM, M.F. CERTUS, METUS, MLC ELECTRONIC, Nova Dizala, Sens-design, Siget dizala, ZAGREBINSPEKT, LIFTNET, Ivica Belić, prof. Milan Kostelac (FSB) i Maja Amidžić (Schindler).

Jednoglasnom odlukom Skupštine, za Predsjednika je izabran Ivica Belić, a Dopredsjednici su Branko Jotić i Alen Vukšić, a poslove Tajnika Udruge i dalje će obavljati Zdravko Čizmar.

Od važnijih aktivnosti HUDIZ-a istaknuto je:

U suradnji sa MINGO izrađen je Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi.

U suradnji sa MGIPU omogućeno sufinanciranje ugradnje dizala kroz energetsku obnovu, te napomena da je moguća ugradnja dizala manjih dimenzija od onih koja su propisana Pravilnikom o pristupačnosti (što se dokazuje Projektom).

Suradnja na pripremi Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, kojim se predviđa sufinanciranje 1/3 troškova iz Državnog proračuna za ugradnju dizala. U tu svrhu se predviđa 5.000.000 € godišnje, što je ekvivalent za oko 250 dizala godišnje. Bitne sastavnice zakona su i donošenje odluke o ugradnji dizala natpolovičnom većinom svih suvlasnika.

Predana je prijava za EU natječaj ERASMUS+ (Ključna aktivnost 2 – Suradnja organizacija i institucija – Mala partnerstva), čija se evaluacija očekuje tijekom svibnja 2024.

U području međunarodne suradnje potpisan je Sporazum HUDIZ-a o suradnji sa MLA i BLA (osnivanje asocijacije SEELift – u skladu sa Statutom), omogućio nam je održavanje 3 međunarodne konferencije o dizalima (Ohrid 2019, Zagreb 2022 i Skopje 2023) sa ukupno preko 200  zadovoljnih sudionika.

Na poziv Privredne komore Srbije, 8. veljače 2024. je potpisan Sporazum o pridruživanju sa asocijacijom SEELift, čime se u skladu sa Statutom, širi mreža međunarodnih partnerstva. Najava pridruživanju su objavile Slovenija i Albanija.

Iduća konferencija o dizalima je najavljena za listopad 2024. godine u Beogradu u suorganizaciji PKS sa asocijacijom SEELift.

U idućem razdoblju se planira održavanje edukacija u organizaciji HUDIZ-a za projektante, montere, servisere i nove radnike. Kontinuirana kampanja prema jedinicama lokalne samouprave kojima je prema Članku 18. Zakona o upravljanju i održavanju zgrada omogućeno sudjelovanje u sufinanciranju ugradnje dizala u postojeće zgrade.

Nadalje, predviđa se i kampanja prema korisnicima dizala i predstavnicima suvlasnika za potrebu redovnog održavanja i tehnički pregled dizala, prema uzoru na sličnu kampanju provedenu u Sjevernoj Makedoniji u organizaciji našeg partnera MLA, čime je svijest o sigurnosti upotrebe dizala povećana za oko 30 %. Podizanjem svijesti, korisnici dizala rade zakonom propisane stvarne redovite preglede i održavanja dizala, čime je povećana sigurnost, smanjen broj nezgoda i zastoja u radu dizala, kao i kvalitetniji i isplativiji rad održavatelja dizala.